sreda, 1. november 2017

Slovenščina je jezik našega življenja

31. Oktober 2017, ob Dnevu reformacijeV Sloveniji je danes dan reformacije, ki letos sovpada s 500. obletnico tega verskega, političnega in kulturnega gibanja. Slovencem je reformacija prinesla prvo knjigo v maternem jeziku. Z njo je Primož Trubar leta 1550 postavil temelje slovenskemu knjižnemu jeziku.Na dan reformacije, državni praznik in dela prost dan, obujamo spomin na leto 1517, ko je Martin Luther na vrata wittenberške cerkve obesil 95 tez z zahtevami po prenovi Cerkve in tako sprožil proces reformacije. Gibanje se je nato razširilo po Evropi.

Determinira nas prostor, čas in jezik. Z dnevom reformacije obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika. »Slovenščina je za nas vrednota, saj Slovenci obstajamo prav zaradi svojega jezika, ne pa zaradi genov, ki so z vseh vetrov. Zaradi jezika so nas veliki evropski narodi opazili že v srednjem veku, jezik nas je v 16. stoletju postavil na kulturni zemljevid Evrope, zaradi jezika smo se sredi 19. stoletja vključili v pomlad narodov in dobrega pol stoletja pozneje zapustili Avstro-Ogrsko. Zaradi jezika smo se priključili jugoslovanski ideji in leta 1991 izstopili iz te skupnosti, ko je začela stiskati naš jezik. Slovenščina je jezik našega življenja, v njem se naučimo prvih besed, se igramo, učimo, ljubimo, zavidamo, sovražimo, umremo. Je jezik, v katerem prebiva naša misel,« je v pogovoru za Nedeljske novice dejal prof. dr. Marko Snoj, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.